Gærhætter & hætter til mostflasker

Gærhætter samt hætter og låg til mostflasker køber du her hos Flaskelandet. Mosthætter og gærhætter er lufttætte låg til gærende vin, øl og saft.
Gærhætterne er egnede til kontakt med fødevarer og flergangsbrug.